Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
SỐ 09/CT-UBND 10/10/2017 Chỉ thị, CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
140/HD-PGD&ĐT 19/09/2017 Công văn, HD NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GD THCS
129/PGDĐT-GDTH 13/09/2017 Công văn, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY ĐỐI VỚI GDTH TỪ NH 2017-2018
128/PGDĐT-GDTH 12/09/2017 Công văn, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Công văn, Công văn hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với Giáo dục Tiểu học từ năm học 2017-2018
1476/SGDĐT-TCCB 17/08/2017 Công văn, Chế độ cho lao động nữ coa thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị, CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017-2018
1265/QĐ-UBND 31/07/2017 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH VỀ KHẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 1 / 212»