Phạm Văn Hiệp
 • Phạm Văn Hiệp
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0905176557
 • phamvanhiep.pgd@gmail.com
Trần Văn Cầm
 • Trần Văn Cầm
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0702426868
 • tranvancampgdcj@gmail.com
Phạm Thị Thẩm
 • Phạm Thị Thẩm
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng - Chủ tịch Công đoàn PGD&ĐT
 • 0963008379
 • phamtham.pgd.cj@gmail.com