Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
SỐ 09/CT-UBND 10/10/2017 Chỉ thị, CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị, CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017-2018